DE   EN   PL
Żydzi mieszkali w Książu [obecnie: Książ Wielkopolski, dawniej: Xions] przez ponad 300 lat – do lat 20. XX wieku. Stanowili w XIX wieku około 20% liczby mieszkańców miasta. Uczestniczyli w lokalnych wydarzeniach historycznych, mieli swoich przedstawicieli w samorządzie. Gmina żydowska miała tu synagogę, szkołę elementarną, mykwę i cmentarz.

Zdewastowany przez hitlerowskiego okupanta cmentarz znajduje się na terenie zarządzanym przez PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jarocin, które – wspólnie ze Stowarzyszeniem Nasza Gmina – przywraca pamięć tego miejsca.

Cmentarz i macewy Żydzi w Książu Przywracanie pamięci
Przywracanie pamięci.
Lapidarium przy cmentarzu

Stowarzyszenie Nasza Gmina, działając w zgodzie ze swym statutem i realizując konsekwentnie program ochrony lokalnego dziedzictwa, w marcu 2019 roku ocaliło od zniszczenia niemal 100 fragmentów macew, odkrytych podczas remontu nawierzchni na terenie położonym w Książu.

Skala odkrycia jest tak duża, że postanowiliśmy uruchomić projekt stworzenia lapidarium na terenie dawnego cmentarza. Współpracujemy w tym zakresie z PGL LP Nadleśnictwo Jarocin. Nasze działania wspiera Pani Alicja Kobus, Przewodnicząca Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Poznaniu.

Plan działania
  1. Promocja: utworzenie planszy informacyjnej w lesie przy cmentarzu, stworzenie strony internetowej, opracowanie i druk broszury informacyjnej.
  2. Inwentaryzacja odzyskanych macew.
  3. Ogrodzenie terenu cmentarza niskim żywopłotem.
  4. Projekt architektoniczny i budowlany lapidarium.
  5. Działania edukacyjne na terenie gminy Książ Wielkopolski.
  6. Budowa lapidarium.
  7. Uroczyste otwarcie lapidarium.
  8. Stała opieka nad cmentarzem i lapidarium.


Projekt realizuje Stowarzyszenie Nasza Gmina
przy znakomitym wsparciu PGL LP Nadleśnictwo Jarocin.

Całkowity koszt projektu to ok. 50 000 PLN (12 000 EUR, 13 000 USD).

Możesz wesprzeć utworzenie lapidarium wpłatą na konto Stowarzyszenia:
Spółdzielczy Bank Ludowy im. ks. Piotra Wawrzyniaka
Oddział w Książu Wielkopolskim
05 9084 1026 2004 0300 0195 0001
dopisek: lapidarium

Kontakt:
Tomasz Jankowski tel. +48 728 370 501
e-mail: st.naszagmina@gmail.com
(C)Stowarzyszenie Nasza Gmina, Charłub 2020-2024. All Rights Reserved
Charłub 12, 63-130 Książ Wielkopolski, tel. 697 888 729, e-mail: st.naszagmina[@]gmail.com

gir@ffe